11 min

פורים | הרב יואב פלדמן - מדוע קוראים מגילה פעמיים‪?‬ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים

    • Judaism

מדוע קוראים את המגילה גם ביום וגם בלילה? נדון במחלוקת בגמרא ובשאלה האם מברכים "שהחיינו" שוב ביום, כאשר הרמב''ם הבין שמדובר באותו חיוב ולפיכך לא מברכים ואילו התוספות הבינו שמדובר בשני חיובים שונים. דרך פירושו של הנצי''ב מסביר הרב שהקריאה הכפולה מאפשרת להעמיק בקריאת המגילה, ולהגיע בכך לצפנים הטמונים במגילה.

בסדרת "עצם העניין" מנתח הרב יואב פלדמן שאלות ייסודיות בהלכה סביב פרשות השבוע ומעגל השנה החל מהמקורות דרך הגמרא אל הראשונים והאחרונים תוך תיבול ברעיונות מחשבתיים ייחודים.

מדוע קוראים את המגילה גם ביום וגם בלילה? נדון במחלוקת בגמרא ובשאלה האם מברכים "שהחיינו" שוב ביום, כאשר הרמב''ם הבין שמדובר באותו חיוב ולפיכך לא מברכים ואילו התוספות הבינו שמדובר בשני חיובים שונים. דרך פירושו של הנצי''ב מסביר הרב שהקריאה הכפולה מאפשרת להעמיק בקריאת המגילה, ולהגיע בכך לצפנים הטמונים במגילה.

בסדרת "עצם העניין" מנתח הרב יואב פלדמן שאלות ייסודיות בהלכה סביב פרשות השבוע ומעגל השנה החל מהמקורות דרך הגמרא אל הראשונים והאחרונים תוך תיבול ברעיונות מחשבתיים ייחודים.

11 min