34 min

פריימריז בליכוד – מבט מבפני‪ם‬ עוד יום Another Day Podcast

    • News Commentary

המפלגה הגדולה בישראל הולכת לבחירות פנימיות וזאת תופעה מרשימה ואכזרית כאחד. המועמדים חורשים את השטח במאמץ לקושש עוד קולות בתקווה לשרוד את הדילים ולהתברג במעלה הרשימה. יואב קרקובסקי התלווה אליהם בשבועות האחרונים ומביא תמונת מצב של הליכוד 2022. משתתפים: זאב קם, לימור לבנת

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: מיכאל אולשוונג
See omnystudio.com/listener for privacy information.

המפלגה הגדולה בישראל הולכת לבחירות פנימיות וזאת תופעה מרשימה ואכזרית כאחד. המועמדים חורשים את השטח במאמץ לקושש עוד קולות בתקווה לשרוד את הדילים ולהתברג במעלה הרשימה. יואב קרקובסקי התלווה אליהם בשבועות האחרונים ומביא תמונת מצב של הליכוד 2022. משתתפים: זאב קם, לימור לבנת

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: מיכאל אולשוונג
See omnystudio.com/listener for privacy information.

34 min