33 min

פרק נושאים מיוחדים: תלותיות המין האנושי, פרדוקס הלחץ ועו‪ד‬ עצם העניין

    • Alternative Health

פרק מיוחד:
איזון הורמונלי לעומת קפה, פרדוקס הלחץ, פתרון לסוכרת, התלותיות של המין האנושי, סטרס בשליטתינו.

איך כל אלה קשורים לאיזון הסוכרת ולבריאות שלנו?

מה דעתכם על הנושאים שדיברתי עליהם בפרק?

מוזמנים להגיב ולהעלות נושאים לפרקים הבאים.האזנה נעימה!עקבו אחריי:

Website: https://tomerpappe.com/he

Instagram: https://www.instagram.com/tomerpappe

Facebook: https://www.facebook.com/pappenutrition

פרק מיוחד:
איזון הורמונלי לעומת קפה, פרדוקס הלחץ, פתרון לסוכרת, התלותיות של המין האנושי, סטרס בשליטתינו.

איך כל אלה קשורים לאיזון הסוכרת ולבריאות שלנו?

מה דעתכם על הנושאים שדיברתי עליהם בפרק?

מוזמנים להגיב ולהעלות נושאים לפרקים הבאים.האזנה נעימה!עקבו אחריי:

Website: https://tomerpappe.com/he

Instagram: https://www.instagram.com/tomerpappe

Facebook: https://www.facebook.com/pappenutrition

33 min