39 min

פרק 1 - הכירו את טלי קפלן: מלונדון ועד ליזמות נדל"ן וליווי משקיעים בישראל וארה"‪ב‬ קפלניסטית

    • Investing

לפני כעשור, אחרי שחזרה מלונדון היא שוחחה עם חבר קרוב שהיה באותם ימים, בעיצומו של מסלול להתפתחות אישית ובניית תיק השקעות נדל"ן. אותו חבר עורר בטלי השראה: התעשרות דרך ביצוע של השקעות נדל"ן בישראל. היא ביקשה ממנה שילמד אותה כיצד. אט אט, היא התחילה לאתר את העסקה הראשונה שלה ורכישת דירה להשקעה בישראל, אמא הזהירה והייתה ספקנית אבל טלי הייתה נחושה מאוד. לאחר מספר שנים שבהם השקיעה במספר נכסים ופליפים היא התחילה ללוות משקיעים בישראל ברכישת דירות להשקעה בישראל. העסקים שגשגו ולפתע כשהגיעה הקורונה וסגרה את כולנו בבתים, קפלן בחרה להקדיש את הזמן כדי לממש את התכניות שלה ולהשקיע בארצות הברית. אט אט היא העבירה את ההשקעות האישיות שלה מישראל לארה"ב.

!"האזינו לפרק הראשון והמרתק בפודקאסט "קפלניסטית

לפני כעשור, אחרי שחזרה מלונדון היא שוחחה עם חבר קרוב שהיה באותם ימים, בעיצומו של מסלול להתפתחות אישית ובניית תיק השקעות נדל"ן. אותו חבר עורר בטלי השראה: התעשרות דרך ביצוע של השקעות נדל"ן בישראל. היא ביקשה ממנה שילמד אותה כיצד. אט אט, היא התחילה לאתר את העסקה הראשונה שלה ורכישת דירה להשקעה בישראל, אמא הזהירה והייתה ספקנית אבל טלי הייתה נחושה מאוד. לאחר מספר שנים שבהם השקיעה במספר נכסים ופליפים היא התחילה ללוות משקיעים בישראל ברכישת דירות להשקעה בישראל. העסקים שגשגו ולפתע כשהגיעה הקורונה וסגרה את כולנו בבתים, קפלן בחרה להקדיש את הזמן כדי לממש את התכניות שלה ולהשקיע בארצות הברית. אט אט היא העבירה את ההשקעות האישיות שלה מישראל לארה"ב.

!"האזינו לפרק הראשון והמרתק בפודקאסט "קפלניסטית

39 min