50 min

פרק 14 - גיוס וראיון התנהגותי מצבי - ראיון עם מורית רוזן חלק ב‪'‬ Upskill Yourself

    • Management

תהליך הגיוס דורש מאיתנו המון משאבים כמו זמן וכסף, המועמדים שנבחרים משפיעים על הביצועים והתרבות וכל בחירה שלנו, משפיעה בצורה משמעותית על חיי המועמדים. לכן חשוב שנבחר את המועמדים הנכונים עבורנו, כאלו שיתאימו לתפקיד ולארגון ויוכלו לפרוח ברמה האישית והמקצועית. אבל! אילו שאלות כדאי לשאול כדי לזהות את המתאימים ביותר? מאילו שאלות כדאי להימנע? ואיך כדאי להתכונן לראיון? על כל השאלות הללו ועוד עונה לנו מורית רוזן המקצוענית וכמובן שגם מדגימה לנו בסימולציה איך עושים את זה נכון בשיטת הראיון ההתנהגותי-מצבי.יאללה, התחלנו.

תהליך הגיוס דורש מאיתנו המון משאבים כמו זמן וכסף, המועמדים שנבחרים משפיעים על הביצועים והתרבות וכל בחירה שלנו, משפיעה בצורה משמעותית על חיי המועמדים. לכן חשוב שנבחר את המועמדים הנכונים עבורנו, כאלו שיתאימו לתפקיד ולארגון ויוכלו לפרוח ברמה האישית והמקצועית. אבל! אילו שאלות כדאי לשאול כדי לזהות את המתאימים ביותר? מאילו שאלות כדאי להימנע? ואיך כדאי להתכונן לראיון? על כל השאלות הללו ועוד עונה לנו מורית רוזן המקצוענית וכמובן שגם מדגימה לנו בסימולציה איך עושים את זה נכון בשיטת הראיון ההתנהגותי-מצבי.יאללה, התחלנו.

50 min