21 min

פרק 17 -סוד התוצאות, הקשר הישיר בין תקשורת לתוצאות בחיי‪ם‬ יוצרים שינוי: הפודקאסט של לשכת המאמנים בישראל (ע״ר)

    • Self-Improvement

תשכחו ממה שחשבתם על תקשורת עם אנשים, אוהד קושמרו יו"ר לשכת המאמנים בישראל בפרק מרתק על סגנונות תקשורת, מודל שמי שלומד אותו מקבל את 4 המפתחות הקסם והשילובים בינהם לשליטה מקסימלית לשיפור התוצאות באמצאות תקשורת עם אנשים, סגנונות תקשורת שח-מט במהלך תקשורתי

תשכחו ממה שחשבתם על תקשורת עם אנשים, אוהד קושמרו יו"ר לשכת המאמנים בישראל בפרק מרתק על סגנונות תקשורת, מודל שמי שלומד אותו מקבל את 4 המפתחות הקסם והשילובים בינהם לשליטה מקסימלית לשיפור התוצאות באמצאות תקשורת עם אנשים, סגנונות תקשורת שח-מט במהלך תקשורתי

21 min