42 min

פרק 2: ככה היית רוצה שננציח אותך? עם חן כהן מררי והילה אבה‪ר‬ תורי לדבר

    • Documentary

חן כהן הררי, אחות שכולה לרס״ן שלומי כהן ז״ל שנפל בט' בתמוז תשס"ב (19.06.2002) בקרב בקלקיליה.הילה אבהר, אחות שכולה לסמ״ר איתי מרציאנו ז״ל שנפל בשבת השחורה של כ"ב בתשרי תשפ"ד (07.10.2023), בזמן שהגן מפני פשיטת מחבלים בעיר שדרות.בשיחה דיברו השתיים על ההבדל שבין הנצחת אח שנהרג באירוע פרטני לבין הנצחה והרצון שלא יישכח בין אלפי ההרוגים והנרצחים מאז פרוץ המלחמה הנוכחית.
העיסוק בהנצחה המשפחתית והאישית, על השינוי שחל בהילה מאז 7.10, בעקבות נפילתו של איתי ועל השאלה - האם איתי או שלומי היו מעוניינים שכך ינציחו אותם?

חן כהן הררי, אחות שכולה לרס״ן שלומי כהן ז״ל שנפל בט' בתמוז תשס"ב (19.06.2002) בקרב בקלקיליה.הילה אבהר, אחות שכולה לסמ״ר איתי מרציאנו ז״ל שנפל בשבת השחורה של כ"ב בתשרי תשפ"ד (07.10.2023), בזמן שהגן מפני פשיטת מחבלים בעיר שדרות.בשיחה דיברו השתיים על ההבדל שבין הנצחת אח שנהרג באירוע פרטני לבין הנצחה והרצון שלא יישכח בין אלפי ההרוגים והנרצחים מאז פרוץ המלחמה הנוכחית.
העיסוק בהנצחה המשפחתית והאישית, על השינוי שחל בהילה מאז 7.10, בעקבות נפילתו של איתי ועל השאלה - האם איתי או שלומי היו מעוניינים שכך ינציחו אותם?

42 min