55 min

פרק 2 - לא אותו אלכס שאתם מכירי‪ם‬ 5 דקות של תהילה בביזנס מבית דיגי תילי

    • Careers

זה לא עוד פרק סטנדרטי של אלכס שמדבר על סיפור האשפתות שלו או על מכירות, החלטתי הפעם לראיין את אלכס בזווית שונה ולהבין אחת ולתמיד איך ילד בגיל 24 מרים מוקד מכירות שמגלגל 4 מיליון בשנה שעל תחילת הדרך מחויב על 250 אלף שקל בחודש ומעסיק עובדים.
מה המיינדסט הדרוש כדי להקים עסק מצליח שכזה ומה התפקיד של אינסטגרם בכל התהליך?

זה לא עוד פרק סטנדרטי של אלכס שמדבר על סיפור האשפתות שלו או על מכירות, החלטתי הפעם לראיין את אלכס בזווית שונה ולהבין אחת ולתמיד איך ילד בגיל 24 מרים מוקד מכירות שמגלגל 4 מיליון בשנה שעל תחילת הדרך מחויב על 250 אלף שקל בחודש ומעסיק עובדים.
מה המיינדסט הדרוש כדי להקים עסק מצליח שכזה ומה התפקיד של אינסטגרם בכל התהליך?

55 min