51 min

פרק 22 - אבולוציית ה- 10,000 עוקבי‪ם‬ 5 דקות של תהילה בביזנס מבית דיגי תילי

    • Careers

בפרק הזה ניתחנו 3 שלבים ובהם שאלנו 2 שאלות:עד ה-1000 עוקבים - איך משיגים לקוחות ואיך משיגים את 1000 העוקבים הראשונים מה-1000 עד ה-5000 עוקבים - איך משיגים לקוחות ואיך עולים לשלב ה-5000 עוקביםמה-5000 עד ה-10,000 עוקבים - איך בונים קהילה משלמת ושלמה ואיך צומחים ללא מגבלה!----------------------איפה אפשר למצוא אותנו:אינסטגרם - https://www.instagram.com/digi_tili/מעוקבים רדומים ללקוחות משלמים - https://digi-tili.com/earn-from-instagram/אתר - https://digi-tili.com/

בפרק הזה ניתחנו 3 שלבים ובהם שאלנו 2 שאלות:עד ה-1000 עוקבים - איך משיגים לקוחות ואיך משיגים את 1000 העוקבים הראשונים מה-1000 עד ה-5000 עוקבים - איך משיגים לקוחות ואיך עולים לשלב ה-5000 עוקביםמה-5000 עד ה-10,000 עוקבים - איך בונים קהילה משלמת ושלמה ואיך צומחים ללא מגבלה!----------------------איפה אפשר למצוא אותנו:אינסטגרם - https://www.instagram.com/digi_tili/מעוקבים רדומים ללקוחות משלמים - https://digi-tili.com/earn-from-instagram/אתר - https://digi-tili.com/

51 min