46 min

פרק 3 - תואר בעסקי‪ם‬ 5 דקות של תהילה בביזנס מבית דיגי תילי

    • Careers

מה זה אוטודידקטיות? האם זה הכרחי לפתיחת עסק? ואיך זה עזר לי לעשות תואר בהנדסה ולהרים עסק של 6 ספרות בלי שקל אחד אפילו על ממומן?

מה זה אוטודידקטיות? האם זה הכרחי לפתיחת עסק? ואיך זה עזר לי לעשות תואר בהנדסה ולהרים עסק של 6 ספרות בלי שקל אחד אפילו על ממומן?

46 min