44 min

פרק 30 -איך מייצרים זוגיות טובה ובריאה יותר עם הדר זוה‪ר‬ יוצרים שינוי: הפודקאסט של לשכת המאמנים בישראל (ע״ר)

    • Self-Improvement

הדר זוהר, מאמנת לזוגיות והתפתחות זוגית מסבירה לנו מהו אימון לזוגיות, למה כל אחד מבני הזוג צריך להיות מטופל בנפרד, ומהי זוגיות מעשית, הדר מראה לנו איך אפשר להמיר תקשורת שנשמעת כמו תלונה/האשמה לתקשורת שמבטאת צורך,
אז מי מנהל את הזוגיות שלנו ואיך זה קשור למילה "אני" בלטינית?, מהם הגורמים למשבר זוגי ביחסים? מאיזה סיבה נשים מתחתנות ומאיזה סיבה גברים ?, ואיך התקופה הנוכחית היא הטובה ביותר להיכרויות.

הדר זוהר, מאמנת לזוגיות והתפתחות זוגית מסבירה לנו מהו אימון לזוגיות, למה כל אחד מבני הזוג צריך להיות מטופל בנפרד, ומהי זוגיות מעשית, הדר מראה לנו איך אפשר להמיר תקשורת שנשמעת כמו תלונה/האשמה לתקשורת שמבטאת צורך,
אז מי מנהל את הזוגיות שלנו ואיך זה קשור למילה "אני" בלטינית?, מהם הגורמים למשבר זוגי ביחסים? מאיזה סיבה נשים מתחתנות ומאיזה סיבה גברים ?, ואיך התקופה הנוכחית היא הטובה ביותר להיכרויות.

44 min