18 min

פרק #31 | מסע של חבר‪ה‬ מפת החום - גיא נתן

    • Investing

במהלך שנותיי בשוק ההון הבנתי דבר אחד פשוט, ברגע שהמשקיע יבין מה "המסע" שהחברה שהוא רוצה להשקיע בה עברה ומה הצעד הבא שבמסע שלה שבעקבות הצעד הזה הוא ירוויח כסף הניתוח שלו יתבצע בצורה הרבה יותר קלה. עולם שוק ההון הוא עולם פשוט ברגע שהופכים אותו לכזה. תכינו דף ועט כי יש הרבה לרשום, תצליחו!

במהלך שנותיי בשוק ההון הבנתי דבר אחד פשוט, ברגע שהמשקיע יבין מה "המסע" שהחברה שהוא רוצה להשקיע בה עברה ומה הצעד הבא שבמסע שלה שבעקבות הצעד הזה הוא ירוויח כסף הניתוח שלו יתבצע בצורה הרבה יותר קלה. עולם שוק ההון הוא עולם פשוט ברגע שהופכים אותו לכזה. תכינו דף ועט כי יש הרבה לרשום, תצליחו!

18 min