46 min

פרק 31 - ניהול תהליך פרידה חלק א‪'‬ Upskill Yourself

    • Management

פרידה. למה כל כך קשה לנו להיפרד? אילו רגשות פרידה מעוררת בנו? ממה אנחנו בעצם נפרדים? בפרק נכיר את מודל SARAH שמתאר את השלבים השונים בהתמודדות עם פרידה ונסביר למה בחרנו להיפרד מהקלטת הפודקאסט.

פרידה. למה כל כך קשה לנו להיפרד? אילו רגשות פרידה מעוררת בנו? ממה אנחנו בעצם נפרדים? בפרק נכיר את מודל SARAH שמתאר את השלבים השונים בהתמודדות עם פרידה ונסביר למה בחרנו להיפרד מהקלטת הפודקאסט.

46 min