29 min

פרק 35 - איך לתמוך בעובדים ולנהל בזמן מלחמ‪ה‬ Upskill Yourself

    • Management

מהדורה מיוחדת של שלושה פרקים לאור המלחמה בישראל. הפרקים הוקלטו ב25.10.23בחלק השלישי, ניר וחלי משתפים בטיפים כיצד מנהלות ומנהלים יכולים לתמוך בעובדים ובעובדות שלהם וכיצד לאזן בין הכלה ואמפתיה להצבת גבולות ושמירה על רציפות עסקית.מוזמנות ומוזמנים לשתף אותנו בדילמות ואתגרים, בשאלות ובמחשבות. דברו איתנו upskillyourself.pod@gmail.com

מהדורה מיוחדת של שלושה פרקים לאור המלחמה בישראל. הפרקים הוקלטו ב25.10.23בחלק השלישי, ניר וחלי משתפים בטיפים כיצד מנהלות ומנהלים יכולים לתמוך בעובדים ובעובדות שלהם וכיצד לאזן בין הכלה ואמפתיה להצבת גבולות ושמירה על רציפות עסקית.מוזמנות ומוזמנים לשתף אותנו בדילמות ואתגרים, בשאלות ובמחשבות. דברו איתנו upskillyourself.pod@gmail.com

29 min