35 min

פרק 37: מיעוטים בסי‪ן‬ זמן סין

    • Business

בפרק מארח אמיר את ד״ר מיכל זלצר לביד לשיחה על נושא מרתק ורגיש - המיעוטים בס.
?כיצד נוצרו? איפה נשים מנהלות את החיים ? מה צופן העתיד ואיך ניתן להשליך מכך על ישראל

בשיתוף: INNONATION-POWERHOUSE

בפרק מארח אמיר את ד״ר מיכל זלצר לביד לשיחה על נושא מרתק ורגיש - המיעוטים בס.
?כיצד נוצרו? איפה נשים מנהלות את החיים ? מה צופן העתיד ואיך ניתן להשליך מכך על ישראל

בשיתוף: INNONATION-POWERHOUSE

35 min