29 min

פרק 4: מה שחשוב כשמדברים על הפנסיה שלנ‪ו‬ מה שחשוב

    • Careers

אחד הדברים שאנשים רבים נמנעים מההתעסקות איתו זה הפנסיה שלנו.כי למרות שיש משהו מלהיב במחשבה על פרישה מהעבודה לחוף אקזוטי, זה גם דורש מאיתנו לחשוב על העתיד הכלכלי שלנו: להבין כמה כסף צפוי להיות לנו בפנסיה, איך מתכוננים לכך שיהיה יותר ועוד. בפרק הזה אביב מארח את עקיבא קלימן מנכ"ל תמורה ואת איציק בן ארויה יועץ פנסיוני ופרישה כדי להבין את מה שחשוב לקראת הפנסיה.

 
See omnystudio.com/listener for privacy information.

אחד הדברים שאנשים רבים נמנעים מההתעסקות איתו זה הפנסיה שלנו.כי למרות שיש משהו מלהיב במחשבה על פרישה מהעבודה לחוף אקזוטי, זה גם דורש מאיתנו לחשוב על העתיד הכלכלי שלנו: להבין כמה כסף צפוי להיות לנו בפנסיה, איך מתכוננים לכך שיהיה יותר ועוד. בפרק הזה אביב מארח את עקיבא קלימן מנכ"ל תמורה ואת איציק בן ארויה יועץ פנסיוני ופרישה כדי להבין את מה שחשוב לקראת הפנסיה.

 
See omnystudio.com/listener for privacy information.

29 min