34 min

פרק 49 | קיצור שבוע העבודה - תנועה עולמית או טרנד חולף? עם מלי אלקוב‪י‬ אונבורד- שיחות על פיתוח אנשים וארגונים -Onboard

    • Management

האם יש קשר בין קיצור שבוע העבודה לבין פרודוקטיביות ומחוברות עובדים? איך מודדים הצלחה של מהלך כזה, באיזה מדינות זה כבר עובד, ומה האתגרים המרכזיים?
מלי אלקובי הטמיעה את הפיילוט בשני ארגונים בישראל וחזרה עם המון תובנות היישר לפרק 49 של אונבורד. תהנו!

האם יש קשר בין קיצור שבוע העבודה לבין פרודוקטיביות ומחוברות עובדים? איך מודדים הצלחה של מהלך כזה, באיזה מדינות זה כבר עובד, ומה האתגרים המרכזיים?
מלי אלקובי הטמיעה את הפיילוט בשני ארגונים בישראל וחזרה עם המון תובנות היישר לפרק 49 של אונבורד. תהנו!

34 min