46 min

פרק 5: אותו תאריך שנתון אחר - עם אור חג׳בי ושירה-אמונה אמסל‪ם‬ תורי לדבר

    • Documentary

אור חג׳בי, אח שכול לזיו חג׳בי שנרצח בכ"ח בתשרי תשע"ט (7.10.2018) בפיגוע הירי באזור התעשייה ברקן. שירה-אמונה אמסלם, אחות שכולה לרס״ל אביחי אמסלם שנפל בקרב במלחמת חרבות ברזל בכ"ד בתשרי תשפ"ד (09.10.2023)7.10 שנתון 2018 של אור, לעומת 7.10 שנתון 2023 של שירה-אמונה.השניים דיברו על קבלת ההודעה בדבר נפילת האחים: אור ששמע ברדיו בזמן שנהג על הפיגוע וכיצד זמן קצר לאחר מכן קיבל את הבשורה הקשה מכל מאביו, וכיצד שירה-אמונה הביעה דאגה ונחמה כלפי הקצינים שבישרו לה על אביחי ועל היכולת לתפעל את האירוע רגע לפני שתתכנס בתוך עצמה.על החברים שהתרחקו, נאלמו ונעלמו, על המשפטים שנאמרו ונצרבו עד היום, על הגעגוע, ההקנטות ההדדיות שחסרות, חגיגות יום העצמאות במיוחד השנה.וכיצד זכתה שירה-אמונה לדעת מה זה קבל כדורי בזכות אחיה.

אור חג׳בי, אח שכול לזיו חג׳בי שנרצח בכ"ח בתשרי תשע"ט (7.10.2018) בפיגוע הירי באזור התעשייה ברקן. שירה-אמונה אמסלם, אחות שכולה לרס״ל אביחי אמסלם שנפל בקרב במלחמת חרבות ברזל בכ"ד בתשרי תשפ"ד (09.10.2023)7.10 שנתון 2018 של אור, לעומת 7.10 שנתון 2023 של שירה-אמונה.השניים דיברו על קבלת ההודעה בדבר נפילת האחים: אור ששמע ברדיו בזמן שנהג על הפיגוע וכיצד זמן קצר לאחר מכן קיבל את הבשורה הקשה מכל מאביו, וכיצד שירה-אמונה הביעה דאגה ונחמה כלפי הקצינים שבישרו לה על אביחי ועל היכולת לתפעל את האירוע רגע לפני שתתכנס בתוך עצמה.על החברים שהתרחקו, נאלמו ונעלמו, על המשפטים שנאמרו ונצרבו עד היום, על הגעגוע, ההקנטות ההדדיות שחסרות, חגיגות יום העצמאות במיוחד השנה.וכיצד זכתה שירה-אמונה לדעת מה זה קבל כדורי בזכות אחיה.

46 min