47 min

פרק 5- אקדמיה בעולם החרדי- עם גליה גבעולי ושמואל דרילמ‪ן‬ מעבר לשחור לבן - מבט על הגוונים השונים של החברה החרדית

    • Education

הפרק עוסק בהשכלה גבוהה בקרב הציבור החרדי, תוך מבט מעמיק על ההשתלבות בשנים האחרונות, הקשיים, האתגרים והחוזקות של החרדים .והחרדיות הנכנסים בשערי האקדמיה

הפרק עוסק בהשכלה גבוהה בקרב הציבור החרדי, תוך מבט מעמיק על ההשתלבות בשנים האחרונות, הקשיים, האתגרים והחוזקות של החרדים .והחרדיות הנכנסים בשערי האקדמיה

47 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
The Atlantic
Dr. Jordan B. Peterson
TED
Duolingo
Lauryn Bosstick & Michael Bosstick / Dear Media