29 min

פרק 51 // 2030 מעבר לפינה (הציבור נגד עידן עופר 0.4‪)‬ מלכוד 99

    • Government

המדינה החליטה לפטור את כימיקלים לישראל, שבשליטת עידן עופר, מתשלום דמי מים - חוב שיגיע בעשור הקרוב למאות מיליוני שקלים. הגיע הזמן להפסיק לחלק מתנות לעידן עופר - לאחרונה הגשנו בג״ץ כדי לדאוג שזה לא יקרה.
בפרק האחרון בסדרה נעמיק בעתיד ים המלח, יחד עם אריאל פז-סוויצקי, מנהל המחלקת המחקר בלובי 99, ועו"ד שקד הרן מהמחלקה המשפטית בלובי. נלמד יחד על היערכות המדינה לקראת תום הזיכיון בשנת 2030, על הבעיות, האתגרים וההתפתחויות. נציג את עמדת הלובי ועבודתו בנושא וננסה לחזות ואולי אף להשפיע על מדיניות הממשלה ועתיד ים המלח.
 
רוצים לדבר על הפרק? לשאול שאלות? להעיר? בואו לקבוצת המאזיניםרוצים ללמוד עוד? כל המידע באתרעוד לא חבר/ה? הגיע הזמן להצטרף

המדינה החליטה לפטור את כימיקלים לישראל, שבשליטת עידן עופר, מתשלום דמי מים - חוב שיגיע בעשור הקרוב למאות מיליוני שקלים. הגיע הזמן להפסיק לחלק מתנות לעידן עופר - לאחרונה הגשנו בג״ץ כדי לדאוג שזה לא יקרה.
בפרק האחרון בסדרה נעמיק בעתיד ים המלח, יחד עם אריאל פז-סוויצקי, מנהל המחלקת המחקר בלובי 99, ועו"ד שקד הרן מהמחלקה המשפטית בלובי. נלמד יחד על היערכות המדינה לקראת תום הזיכיון בשנת 2030, על הבעיות, האתגרים וההתפתחויות. נציג את עמדת הלובי ועבודתו בנושא וננסה לחזות ואולי אף להשפיע על מדיניות הממשלה ועתיד ים המלח.
 
רוצים לדבר על הפרק? לשאול שאלות? להעיר? בואו לקבוצת המאזיניםרוצים ללמוד עוד? כל המידע באתרעוד לא חבר/ה? הגיע הזמן להצטרף

29 min

Top Podcasts In Government

NPR
Crooked Media
Prologue Projects
TYT Network
The Lawfare Institute
Vivek Ramaswamy