56 min

רוית הכט מדברת עם הפרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גה‪ה‬ רוית הכט מדברת עם

    • Society & Culture

פרופ' גיל זלצמן מנהל המרכז הרפואי גהה לרוית הכט: "גברים מתאבדים פי 5 מנשים. המוח האובדני הוא מוח שונה. יש פגם גנטי - אנחנו רואים עצי משפחות של מתאבדים".

פרופ' גיל זלצמן מנהל המרכז הרפואי גהה לרוית הכט: "גברים מתאבדים פי 5 מנשים. המוח האובדני הוא מוח שונה. יש פגם גנטי - אנחנו רואים עצי משפחות של מתאבדים".

56 min

Top Podcasts In Society & Culture