15 min

שאלה מספר 4: מה ההבדל בין ג'וינט שמעשן אשכנזי לג'וינט שמעשן מזרחי | פרק 4 7 שאלות על קנאביס

    • Alternative Health

עם פרופסור חגי רם ניסינו להבין איך הפך הקנאביס לנשק נגד ערבים ומזרחים, וכיצד השתחררה ישראל מהפחד ממנו בעזרת מוזיקת ג'ז, ומעבר לנייר גלגול מערבי?
See omnystudio.com/listener for privacy information.

עם פרופסור חגי רם ניסינו להבין איך הפך הקנאביס לנשק נגד ערבים ומזרחים, וכיצד השתחררה ישראל מהפחד ממנו בעזרת מוזיקת ג'ז, ומעבר לנייר גלגול מערבי?
See omnystudio.com/listener for privacy information.

15 min