49 min

שלוש שאלות שחייבים לשאול לפני כל פגישת עבודה | עונה חדש‪ה‬ 25 שעות ביממה

    • Management

כמה עבודה יש בפגישות עבודה? מתי אנשים מספיקים לעבוד בין פגישה לפגישה? והאם רצף הפגישות שממלא את היומן אינו אלא מסך עשן ליום שלם בעבודה שלא באמת נעשית בו עבודה? בפרק הראשון בעונה השלישית של "25 שעות ביממה" - הפודקסט שעוסק בזמן ובאופן שבו אנחנו משתמשים בו - אנחנו מטפלים באחת המחלות הכרוניות של עולם העבודה, מחלה שהחמירה דווקא עם המעבר לעבודה היברידית, בין היתר בגלל הצורך של מנהלים לפקח באמצעותן על העובדים ששוחררו מעול ההתייצבות במשרד.

מנהל המוצר העולמי של זום, הישראלי עודד גל, יספר על איך נראות הפגישות שלנו מחדר הבקרה שדרכו עוברים מיליוני פגישות ביום; הפסיכולוגית הארגונית ד"ר יעל בן דוד תסביר איזה דינמקות של רגש וכוח נמצאות מתחת לפני השטח של הפגישה - הלכאורה - "רק" מקצועית; ונטע סברוב זהבי, שהנהיגה מדיניות פגישות נוקשה בחברת הדיגיטל טראפיק פוינט, תספר איך מחוללים שינוי ומפנים לאנשים זמן יקר ערך.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

כמה עבודה יש בפגישות עבודה? מתי אנשים מספיקים לעבוד בין פגישה לפגישה? והאם רצף הפגישות שממלא את היומן אינו אלא מסך עשן ליום שלם בעבודה שלא באמת נעשית בו עבודה? בפרק הראשון בעונה השלישית של "25 שעות ביממה" - הפודקסט שעוסק בזמן ובאופן שבו אנחנו משתמשים בו - אנחנו מטפלים באחת המחלות הכרוניות של עולם העבודה, מחלה שהחמירה דווקא עם המעבר לעבודה היברידית, בין היתר בגלל הצורך של מנהלים לפקח באמצעותן על העובדים ששוחררו מעול ההתייצבות במשרד.

מנהל המוצר העולמי של זום, הישראלי עודד גל, יספר על איך נראות הפגישות שלנו מחדר הבקרה שדרכו עוברים מיליוני פגישות ביום; הפסיכולוגית הארגונית ד"ר יעל בן דוד תסביר איזה דינמקות של רגש וכוח נמצאות מתחת לפני השטח של הפגישה - הלכאורה - "רק" מקצועית; ונטע סברוב זהבי, שהנהיגה מדיניות פגישות נוקשה בחברת הדיגיטל טראפיק פוינט, תספר איך מחוללים שינוי ומפנים לאנשים זמן יקר ערך.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

49 min