15 min

שתי הציפורים והראג'ה פרק 1 נילי ספרי לי סיפור מהכדור

    • Stories for Kids

שתי חברות - ציפורי שיר מיוחדות שרות ביער שירה קסומה.מלך חמדן מצווה ללכוד את שתי ציפורי השיר המיוחדות. אבל הציידים מצליחים ללכוד רק ציפור אחת. הציפור שנותרה ביער יוצאת למסע להציל ולשחרר לחופשי את חברתה שנלכדה. בדרכה לארמון מצטרפים לעזרתה אלמנטים נוספים מהחי והטבע, לכל אחד מהם יש ניגון או קצב משלו.סיפור שירה וקולות- נילי גפנןעריכה לשונית- אוקי שפרןעריכת סאונד מוזיקה ואפקטים- יואב לחוביצקי

שתי חברות - ציפורי שיר מיוחדות שרות ביער שירה קסומה.מלך חמדן מצווה ללכוד את שתי ציפורי השיר המיוחדות. אבל הציידים מצליחים ללכוד רק ציפור אחת. הציפור שנותרה ביער יוצאת למסע להציל ולשחרר לחופשי את חברתה שנלכדה. בדרכה לארמון מצטרפים לעזרתה אלמנטים נוספים מהחי והטבע, לכל אחד מהם יש ניגון או קצב משלו.סיפור שירה וקולות- נילי גפנןעריכה לשונית- אוקי שפרןעריכת סאונד מוזיקה ואפקטים- יואב לחוביצקי

15 min

Top Podcasts In Stories for Kids