34 min

תא"ל יעל גרוסמן - טכנולוגיה היא בעיניי כמו יציר‪ה‬ נשים על הגובה

    • Technology

"ככל שהטכנולוגיה היא מרכיב משמעותי יותר בשדה הקרב, כך עולה האחריות שלנו להגן עליה, על מנת להבטיח חופש פעולה מבצעי בכל מצב" - מספרת תא"ל יעל גרוסמן, מפקדת יחידת לוט"ם - יחידת הדיגיטל והמידע של צה"ל, באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
בפרק שוחחנו על איך ה-7 באוקטובר תפס אותה ביום הנישואין שלה, על הקפיצה ברמת העצימות מאפס למאה: בהבנת תמונת המצב, הצורך לוודא כשירותן של כלל המערכות ורישות המרחב כחלק מהיערכות לשלב התמרון. 
מיעל שמענו על מה שמניע אותה - השילוב בין אנשים לטכנולוגיה: "אני חושבת ששני הדברים האלה יחד הם המהפכה הגדולה - אנשים טובים שמייצרים טכנולוגיה שעושה דברים טובים לאנושות וחוזר חלילה". עוד דיברנו על הגיוון בכניסה לשערי היחידה, שכן היכולות של המשרתים והמשרתות בה, הן אלו שמבטיחים את ההובלה הטכנולוגית של היחידה.מגישה: יעל בראל, מנהלת קהילות הידע של מערך הדיגיטל הלאומי. 

"ככל שהטכנולוגיה היא מרכיב משמעותי יותר בשדה הקרב, כך עולה האחריות שלנו להגן עליה, על מנת להבטיח חופש פעולה מבצעי בכל מצב" - מספרת תא"ל יעל גרוסמן, מפקדת יחידת לוט"ם - יחידת הדיגיטל והמידע של צה"ל, באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
בפרק שוחחנו על איך ה-7 באוקטובר תפס אותה ביום הנישואין שלה, על הקפיצה ברמת העצימות מאפס למאה: בהבנת תמונת המצב, הצורך לוודא כשירותן של כלל המערכות ורישות המרחב כחלק מהיערכות לשלב התמרון. 
מיעל שמענו על מה שמניע אותה - השילוב בין אנשים לטכנולוגיה: "אני חושבת ששני הדברים האלה יחד הם המהפכה הגדולה - אנשים טובים שמייצרים טכנולוגיה שעושה דברים טובים לאנושות וחוזר חלילה". עוד דיברנו על הגיוון בכניסה לשערי היחידה, שכן היכולות של המשרתים והמשרתות בה, הן אלו שמבטיחים את ההובלה הטכנולוגית של היחידה.מגישה: יעל בראל, מנהלת קהילות הידע של מערך הדיגיטל הלאומי. 

34 min

Top Podcasts In Technology

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
Underserved
Andrew Gelina
Hard Fork
The New York Times
TED Radio Hour
NPR