8 min

#اعدام_نکنید: این صدای شماس‪ت‬ پادکست این هفته با حامد

    • News Commentary

پنجاه توییت -از مجموع حدودا ده میلیون- که با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر شدن. (زمان ضبط پادکست: اولین ساعات روز جمعه 27 تیر 99)

اینا حرفایی‌ان که هیچ رسانه‌ی رسمی‌ای بازتاب نخواهد داد. پس ضبط می‌کنیم که بمونه در تاریخ: مردم ایران هم‌صدا شدن برای درد مشترک‌شون.آپدیت: چند اسم و توییت به درخواست صاحباشون از این قسمت حذف شدن.این هفته در توییتر: https://twitter.com/InHafte

این هفته در وب‌سایت: https://hamed.media/inhafte

برای حمایت از محتوای ما می‌تونید:

1- از فروش‌گاه وبلاگ خرید کنید

https://shop.hamed.media/

2- با لینک هم‌کاری در فروش ما از دیجی کالا خرید کنید

https://affstat.adro.co/click/151dae31-35ca-4bcf-97f8-f37221f0b435

3- عضو وبلاگ بشید

https://hamed.media/membership

در توییتر:

https://twitter.com/hashtag/اعدام_نکنید

فقط توییت‌های فارسی:

https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF%20lang%3Afa&src=recent_search_click

پنجاه توییت -از مجموع حدودا ده میلیون- که با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر شدن. (زمان ضبط پادکست: اولین ساعات روز جمعه 27 تیر 99)

اینا حرفایی‌ان که هیچ رسانه‌ی رسمی‌ای بازتاب نخواهد داد. پس ضبط می‌کنیم که بمونه در تاریخ: مردم ایران هم‌صدا شدن برای درد مشترک‌شون.آپدیت: چند اسم و توییت به درخواست صاحباشون از این قسمت حذف شدن.این هفته در توییتر: https://twitter.com/InHafte

این هفته در وب‌سایت: https://hamed.media/inhafte

برای حمایت از محتوای ما می‌تونید:

1- از فروش‌گاه وبلاگ خرید کنید

https://shop.hamed.media/

2- با لینک هم‌کاری در فروش ما از دیجی کالا خرید کنید

https://affstat.adro.co/click/151dae31-35ca-4bcf-97f8-f37221f0b435

3- عضو وبلاگ بشید

https://hamed.media/membership

در توییتر:

https://twitter.com/hashtag/اعدام_نکنید

فقط توییت‌های فارسی:

https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF%20lang%3Afa&src=recent_search_click

8 min