29 min

انحصا‪ر‬ پادکست این هفته با حامد

    • News Commentary

تو این قسمت از پادکست، درمورد انحصار حرف زدم. اول تعریفش کردم و گفتم انحصار کامل و انحصار چندجانبه چه معنایی دارن. بعد، از تاثیرات انحصار روی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها و کل اقتصاد گفتم و درمورد وضعیت انحصار در ایران هم توضیح دادم.راهنمای زمانی:

0:00 مقدمه

1:44 انحصار چیه

8:12 انحصار در ایران

19:16 تاثیر انحصار روی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها

24:41 چی کار می‌شه کرداین هفته در توییتر: https://twitter.com/InHafte

این هفته در وب‌سایت: https://hamed.media/inhafteقابل شنیدن روی پادگیرهای مختلف و هر جایی که دوست دارید پادکست گوش بدید. مثل کست‌باکس و اپل و گوگل و اسپاتیفای و...

برای حمایت از محتوای ما می‌تونید:

1- از فروش‌گاه وبلاگ خرید کنید

https://shop.hamed.media/

2- با لینک هم‌کاری در فروش ما از دیجی کالا خرید کنید

https://affstat.adro.co/click/151dae31-35ca-4bcf-97f8-f37221f0b435

3- عضو وبلاگ بشید

https://hamed.media/membership

تو این قسمت از پادکست، درمورد انحصار حرف زدم. اول تعریفش کردم و گفتم انحصار کامل و انحصار چندجانبه چه معنایی دارن. بعد، از تاثیرات انحصار روی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها و کل اقتصاد گفتم و درمورد وضعیت انحصار در ایران هم توضیح دادم.راهنمای زمانی:

0:00 مقدمه

1:44 انحصار چیه

8:12 انحصار در ایران

19:16 تاثیر انحصار روی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها

24:41 چی کار می‌شه کرداین هفته در توییتر: https://twitter.com/InHafte

این هفته در وب‌سایت: https://hamed.media/inhafteقابل شنیدن روی پادگیرهای مختلف و هر جایی که دوست دارید پادکست گوش بدید. مثل کست‌باکس و اپل و گوگل و اسپاتیفای و...

برای حمایت از محتوای ما می‌تونید:

1- از فروش‌گاه وبلاگ خرید کنید

https://shop.hamed.media/

2- با لینک هم‌کاری در فروش ما از دیجی کالا خرید کنید

https://affstat.adro.co/click/151dae31-35ca-4bcf-97f8-f37221f0b435

3- عضو وبلاگ بشید

https://hamed.media/membership

29 min