57 min

انسان خردمند - قسمت او‪ل‬ Fuse Podcast

    • Fiction

رسیدیم به قسمت اول از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسان

شنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه میکنم

نویسنده: یووال نوح هراری

ترجمه: نیک گرگینحمایت مالی

https://adormedia.com/donateinstagram: https://www.instagram.com/fuse.podcast/

Telegram channel: https://t.me/Fusepodcast

رسیدیم به قسمت اول از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسان

شنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه میکنم

نویسنده: یووال نوح هراری

ترجمه: نیک گرگینحمایت مالی

https://adormedia.com/donateinstagram: https://www.instagram.com/fuse.podcast/

Telegram channel: https://t.me/Fusepodcast

57 min

Top Podcasts In Fiction

iHeartPodcasts
Manifest Media
Diversion
The McElroys
David Cummings
Night Vale Presents