13 min

اپیزود دوم | هویت کود‪ک‬ Koodakestan | کودکستان

    • Parenting

سلام در این قسمت به موضوع هویت کودک پرداختیم و سعی کردیم ، 10 راه برای تشویق فرزندانمون در مسیر شکل گیری هویتشون رو با شما در میون بذاریمبا ما همراه باشید و ما رو از نظرات، انتقادها و پیشنهاداتتون محروم نکنید

سلام در این قسمت به موضوع هویت کودک پرداختیم و سعی کردیم ، 10 راه برای تشویق فرزندانمون در مسیر شکل گیری هویتشون رو با شما در میون بذاریمبا ما همراه باشید و ما رو از نظرات، انتقادها و پیشنهاداتتون محروم نکنید

13 min