1 hr 22 min

اپیزود هفدهم | اکبر سردوزامی Radio Nebeshteh | رادیو نبشته

    • Books

.

در قسمت هفدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و اکبر سردوزامی

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و غلامرضا رضایی درباره ی آثار و زندگی اکبر سردوزامی

.

نکاتی در مورد این اپیزود پادکست:

سال ۱۳۶۳ سال انتشار مجموعه ی «هشت داستان» بود. پیش از آن در سال ۱۳۶۰ شماره ی یک کارگاه قصه چاپ شد که شامل داستان «فتح نامه مغان» از هوشنگ گلشیری و چند داستان کوتاه از محمدرضا صفدری، صمد طاهری، ابراهیم معتمدنژاد و مرتضی نگاهی بود که به دلیل گریز از توقیف و سانسور آن زمان به شکل روزنامه در ۵۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

.

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

| وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie

ترکمن - حسین علیزاده

.

در قسمت هفدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و اکبر سردوزامی

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و غلامرضا رضایی درباره ی آثار و زندگی اکبر سردوزامی

.

نکاتی در مورد این اپیزود پادکست:

سال ۱۳۶۳ سال انتشار مجموعه ی «هشت داستان» بود. پیش از آن در سال ۱۳۶۰ شماره ی یک کارگاه قصه چاپ شد که شامل داستان «فتح نامه مغان» از هوشنگ گلشیری و چند داستان کوتاه از محمدرضا صفدری، صمد طاهری، ابراهیم معتمدنژاد و مرتضی نگاهی بود که به دلیل گریز از توقیف و سانسور آن زمان به شکل روزنامه در ۵۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

.

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

| وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie

ترکمن - حسین علیزاده

1 hr 22 min

Top Podcasts In Books