31 min

اپیزود ویژه : در باب زیبای‪ی‬ Podchology | پادکست روانشناسی پادکولوژی

    • Education

در این قسمت به بررسی تاثیر میزان جذابیت ظاهری بر مورد علاقه واقع شدن میپردازیم 🔱 

در صورتیکه از این اپیزود لذت بردید با حمایت های مالیتون در حامی باش به ادامه روند ساخت پادکست کمک کنید ❤️اسپانسر این قسمت خانم دکتر فاطمه محمد پور (روانشناس) گوینده پادکست اینسو :https://castbox.fm/vc/4006231 حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchologyاینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchologyکانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

در این قسمت به بررسی تاثیر میزان جذابیت ظاهری بر مورد علاقه واقع شدن میپردازیم 🔱 

در صورتیکه از این اپیزود لذت بردید با حمایت های مالیتون در حامی باش به ادامه روند ساخت پادکست کمک کنید ❤️اسپانسر این قسمت خانم دکتر فاطمه محمد پور (روانشناس) گوینده پادکست اینسو :https://castbox.fm/vc/4006231 حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchologyاینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchologyکانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

31 min

Top Podcasts In Education