48 min

تجربه نزدیک به مرگ : اثبات بهشت | رادیو عجایب قسمت پنجاه پنج‪م‬ رادیو عجایب

    • True Crime

در این قسمت تجربیات نزدیک به مرگ رو از جنبه علمی بررسی کردیم و نگاه کردیم چقدر امکان داره جهان پس از مرگ چیزی باشه که ذهن ما میسازه.
نویسنده و اجرا کننده :
Poria
 
همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :
 
اسپانسرینگ
wonderradio1@gmail.com
داخل ایران :
https://hamibash.com/radiowonder
رادیو عجایب رو دنبال کنید :
https://instagram.com/radiowonder
https://twitter.com/radiow0nder
https://t.me/Wonderradio

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

در این قسمت تجربیات نزدیک به مرگ رو از جنبه علمی بررسی کردیم و نگاه کردیم چقدر امکان داره جهان پس از مرگ چیزی باشه که ذهن ما میسازه.
نویسنده و اجرا کننده :
Poria
 
همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :
 
اسپانسرینگ
wonderradio1@gmail.com
داخل ایران :
https://hamibash.com/radiowonder
رادیو عجایب رو دنبال کنید :
https://instagram.com/radiowonder
https://twitter.com/radiow0nder
https://t.me/Wonderradio

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

48 min

Top Podcasts In True Crime

Three
Wavland
Beyond All Repair
WBUR
Crime Junkie
audiochuck
Dateline NBC
NBC News
Murder in the Hollywood Hills
NBC News
Morbid
Morbid Network | Wondery