33 min

جرعه 33 ● حکمت پیاده‌رو‪ی‬ پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Mey

    • Philosophy

شوپنهاور در کتاب در باب حکمت زندگی، بیشتر متوجه «حکمت عملی» بوده و مباحثی را به میان آورده که در زندگی روزانه برای ما کارآمد است؛ اما در همین میان، آنچه در اپیزود سی و سوم مورد بحث قرار گرفته به مراتب از اپیزودهای قبلی به عمل نزدیکتر است. چهار سرفصل در این اپیزود مورد بحث قرار گرفته است:

اول: اشاره‌ای به زندگی شوپنهاور
دوم: توازن در حرکت
سوم: اهمیت سلامتی و تجویز عملی شوپنهاور
چهارم: حکمت پیاده‌روی
منابع استفاده شده در این اپیزود عبارتست از:

کتاب در باب حکمت زندگی: صفحه ۳۳ الی ۳۵
فلسفه شوپنهاور – برایان مگی: صفحه ۱۶ و ۱۷
واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور: صفحه ۳۳

https://mey.ir/episode-33/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شوپنهاور در کتاب در باب حکمت زندگی، بیشتر متوجه «حکمت عملی» بوده و مباحثی را به میان آورده که در زندگی روزانه برای ما کارآمد است؛ اما در همین میان، آنچه در اپیزود سی و سوم مورد بحث قرار گرفته به مراتب از اپیزودهای قبلی به عمل نزدیکتر است. چهار سرفصل در این اپیزود مورد بحث قرار گرفته است:

اول: اشاره‌ای به زندگی شوپنهاور
دوم: توازن در حرکت
سوم: اهمیت سلامتی و تجویز عملی شوپنهاور
چهارم: حکمت پیاده‌روی
منابع استفاده شده در این اپیزود عبارتست از:

کتاب در باب حکمت زندگی: صفحه ۳۳ الی ۳۵
فلسفه شوپنهاور – برایان مگی: صفحه ۱۶ و ۱۷
واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور: صفحه ۳۳

https://mey.ir/episode-33/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

33 min