2 hr 34 min

جلوه‌های خدای جنگ - ساسان حقیق‪ت‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

ساسان حقیقت یکی از اعضای تیم جلوه‌های ویژه آخرین بازی سری خدای جنگ است.
در این قسمت با او در مورد تجربیات بازی‌سازی‌اش در ایران و کار بر روی پروژه‌های شمشیر نادر و گرشاسپ و رسیدنش به آمریکا و ورود به صنعت باز‌ی‌سازی و پیوستن به استودیو سانتامونیکا صحبت می‌کنیم.

نقش ساسان حقیقت به عنوان متخصص جلوه‌های ویژه پلی است بین موارد فنی و هنری و در این گفتگو در مورد این نقش و پیشنهادهای او برای علاقمندان به این زمینه و همچنین وضعیت کار کردن در یکی از بهترین استودیو‌های بازی‌سازی جهان صبحت می‌کنیم.

گفتگو با امیرحسین فصیحی

ساسان حقیقت یکی از اعضای تیم جلوه‌های ویژه آخرین بازی سری خدای جنگ است.
در این قسمت با او در مورد تجربیات بازی‌سازی‌اش در ایران و کار بر روی پروژه‌های شمشیر نادر و گرشاسپ و رسیدنش به آمریکا و ورود به صنعت باز‌ی‌سازی و پیوستن به استودیو سانتامونیکا صحبت می‌کنیم.

نقش ساسان حقیقت به عنوان متخصص جلوه‌های ویژه پلی است بین موارد فنی و هنری و در این گفتگو در مورد این نقش و پیشنهادهای او برای علاقمندان به این زمینه و همچنین وضعیت کار کردن در یکی از بهترین استودیو‌های بازی‌سازی جهان صبحت می‌کنیم.

گفتگو با امیرحسین فصیحی

2 hr 34 min

Top Podcasts In Marketing