1 hr 7 min

جیم جونز و معبدی برای مرد‪م‬ راوکست | Ravcast

    • History

در این اپیزود ماجرای یکی از مشهورترین فرقه های مذهبی قرن بیستم را برای شما روایت میکنم که بسیار پر سروصدا بود ویکی ،  از بزرگترین تراژدی های تاریخ را رقم زد، یعنی کلیسای معبد مردم به رهبری کشیشی به نام جیم جونز
 
  حمایت مالی از راوکست
 ( داخل و خارج از ایران )
 
یوتوب راوکست
Youtube.com/@ravcast
 
اسپانسر
شریف تریپ
https://shariftrip.com/
 
سایت و شبکه های اجتماعی راوکست
 
سایت . اینستاگرام . توییتر . تلگرام
 
 

در این اپیزود ماجرای یکی از مشهورترین فرقه های مذهبی قرن بیستم را برای شما روایت میکنم که بسیار پر سروصدا بود ویکی ،  از بزرگترین تراژدی های تاریخ را رقم زد، یعنی کلیسای معبد مردم به رهبری کشیشی به نام جیم جونز
 
  حمایت مالی از راوکست
 ( داخل و خارج از ایران )
 
یوتوب راوکست
Youtube.com/@ravcast
 
اسپانسر
شریف تریپ
https://shariftrip.com/
 
سایت و شبکه های اجتماعی راوکست
 
سایت . اینستاگرام . توییتر . تلگرام
 
 

1 hr 7 min

Top Podcasts In History

Slate Podcasts
Wondery
Wondery
Goalhanger Podcasts
WNYC Studios
Sarah Marshall