2 hr 28 min

درباره هنر - گفتگو با امیرحسین عرفان‪ی‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

در این قسمت با امیرحسین عرفانی در مورد هنر در بازی‌های ویدیویی صحبت می‌کنیم. امیرحسین عرفانی پرودوسر در وبل گیمز هلند است. او همچنین موسس سی جی آرت است که انجمنی برای هنرمندان دیجیتال می‌باشد. در خصوص مباحثی از جمله مسیر هنرمندان به سمت بازی‌سازی، نقش فن‌آوری‌های جدید در هنر و بررسی جنبه‌های هنری بازی‌های ویدیویی با او گفتگو می کنیم. 

در این قسمت با امیرحسین عرفانی در مورد هنر در بازی‌های ویدیویی صحبت می‌کنیم. امیرحسین عرفانی پرودوسر در وبل گیمز هلند است. او همچنین موسس سی جی آرت است که انجمنی برای هنرمندان دیجیتال می‌باشد. در خصوص مباحثی از جمله مسیر هنرمندان به سمت بازی‌سازی، نقش فن‌آوری‌های جدید در هنر و بررسی جنبه‌های هنری بازی‌های ویدیویی با او گفتگو می کنیم. 

2 hr 28 min