54 episodes

در این کانال نکاتی را خواهم گفت که به تجربه به آن رسیده ام و امیدوارم برای شما مفید باشد. راه های ارتباطی من 02144372871
09336624109
https://mehdisayahnia.ir/

رادیو مربیان کسب و کار - سیاح نیا مهدی سیاح نیا

  • Business

در این کانال نکاتی را خواهم گفت که به تجربه به آن رسیده ام و امیدوارم برای شما مفید باشد. راه های ارتباطی من 02144372871
09336624109
https://mehdisayahnia.ir/

  01

  01

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 1 min
  02

  02

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 2 min
  04

  04

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 1 min
  03

  03

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 1 min
  06

  06

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 1 min
  05

  05

  این سری آموزش‌ها در رادیو اقتصاد منتشر شد و هدف آن آموزش روش ورود و رشد در صنعت مشاوره و تدریس کسب و کاری است.
  در این دوره آموزشی روش‌های تولید محتوا از تجربیات شما و نحوه فروش و کسب درآمد از آن را تشریح کرده‌ام.
  لازم به ذکر است که انجام این موارد هم باعث درآمدزایی برای شما خواهد شد و هم برند شخصی شما را تقویت خواهد کرد.
  برای آموزش‌های بیشتر در این موضوع به سایت شخصی من مراجعه کنید :
  https://mehdisayahnia.ir/

  • 2 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To