14 min

رازهایی از متقاعد کردن دیگران Radio Shanbe

    • Business News

برای دانشجویان روانشناسی، مدیران کسب و کار و تمام کسانی که اصول متقاعد سازی دیگران را یاد می‌گیرند، روزهای بعد از آموزش معمولا روزهای عجیب و غیرقابل توصیفی‌ست.

برای دانشجویان روانشناسی، مدیران کسب و کار و تمام کسانی که اصول متقاعد سازی دیگران را یاد می‌گیرند، روزهای بعد از آموزش معمولا روزهای عجیب و غیرقابل توصیفی‌ست.

14 min

Top Podcasts In Business News