970 episodes

همه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل 1 قرار دارند. مکالمات جدید هم بعد از چند روز باقی ماندن در فصل آخر (مثلا فصل 31 کنونی) به فصل 1 منتقل می‌شوند.
برای همکاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
mjsurfp@gmail.com


شخصیت سالم
اختلالات شخصیت
کتابهای مربوط به روانشناسی و توسعه فردی از منظر روانشناسی
افسردگی و شیدایی
خشم و عصبانیت
مکالمات سی دی های دکتر هلاکویی
روانشناسی عزت نفس (حرمت نفس)

کلیه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل اول پادکست قرار دارند.

اساتید:
دکتر فرهنگ هلاکویی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتر حمیدرضا هاشمی مقدم
دکتر آذرخش مکری
دکتر مهدیه کسایی زاده

روانشناسی شخصیت‌ و خوشبختی اساتید روانشناسی دانشگاه‌ها

  • Film History
  • 3.8 • 24 Ratings

همه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل 1 قرار دارند. مکالمات جدید هم بعد از چند روز باقی ماندن در فصل آخر (مثلا فصل 31 کنونی) به فصل 1 منتقل می‌شوند.
برای همکاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
mjsurfp@gmail.com


شخصیت سالم
اختلالات شخصیت
کتابهای مربوط به روانشناسی و توسعه فردی از منظر روانشناسی
افسردگی و شیدایی
خشم و عصبانیت
مکالمات سی دی های دکتر هلاکویی
روانشناسی عزت نفس (حرمت نفس)

کلیه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل اول پادکست قرار دارند.

اساتید:
دکتر فرهنگ هلاکویی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتر حمیدرضا هاشمی مقدم
دکتر آذرخش مکری
دکتر مهدیه کسایی زاده

  داستانی از یک زندگی

  داستانی از یک زندگی

  دکتر هلاکویی {210108E-1}

  • 27 min
  آسیب‌های کودکی - بخش ۲

  آسیب‌های کودکی - بخش ۲

  مجموعه‌مکالمات دکتر هلاکویی با شنوندگان در مورد آسیب‌های کودکی

  • 2 hr 55 min
  آسیب‌های کودکی - بخش ۱

  آسیب‌های کودکی - بخش ۱

  مجموعه‌مکالمات دکتر هلاکویی با شنوندگان در مورد آسیب‌های کودکی

  • 3 hr 10 min
  ایران؛ محمد نوری

  ایران؛ محمد نوری

  در روح و جان من، می مانی ای وطنبه زیر پا فِتَد آن دلی، که بهر تو نلرزدشرح این عاشقی، ننشیند در سخنکه بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزددر روح و جان من، می مانی ای وطنبه زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزدشرح این عاشقی، ننشیند در سخنکه بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزدای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهرانای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جانای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمانای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمانسبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشستهشرح این عاشقی، ننشیند در سخنبمان که تا ابد هستیم، به هستی تو بستهای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهرانای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جانای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمانای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بماندر روح و جان من، می مانی ای وطنبه زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزدشرح این عاشقی، ننشیند در سخنکه بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

  • 7 min
  مخالفت خانواده با ازدواج

  مخالفت خانواده با ازدواج

  دکتر هلاکویی{210108E-5}

  • 11 min
  فرزند

  فرزند

  دکتر هلاکویی {210104E-2}

  • 13 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
24 Ratings

24 Ratings

ifxfxtogcohcph ,

ضعف گوینده

گوینده ی پادکست ها،مخصوصا خلاصه کتابها انقدر تند تند روخونی می کنه که هیچ تمایلی شنونده برای ادامه ی شنیدن نداره

Top Podcasts In Film History