2 hr 15 min

روایت‌هایی از دل - گفتگو با عماد رحمان‪ی‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

عماد رحمانی مدیرعامل شرکت رسانا شکوه کویر است. در این گفتگو با او در مورد نظراتش در مورد صنعت بازی‌سازی ایران، بازی‌هایش و بسیاری موارد دیگر به بحث می‌نشینیم.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

https://www.linkedin.com/in/emad-rahmani-aa7a6210b/

عماد رحمانی مدیرعامل شرکت رسانا شکوه کویر است. در این گفتگو با او در مورد نظراتش در مورد صنعت بازی‌سازی ایران، بازی‌هایش و بسیاری موارد دیگر به بحث می‌نشینیم.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

https://www.linkedin.com/in/emad-rahmani-aa7a6210b/

2 hr 15 min