47 min

روسیه و اوکرای‪ن‬ Digesttt/ پادکست دایجست

    • Education

در این قسمت سعی کردیم تا خیلی موجز به زوایای کمتر پرداخته شده جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 بپردازیم. مشخصاً درباره موارد زیر در این قسمت صحبت خواهیم کرد.
-تاریخچه شکل گیری ناتو

-بررسی برخی از تحلیل ها در مورد استراتژی سیاست خارجی آمریکا

-تفاوت و اختلاف نظر به وجودیت ناتو از دید روسیه و غرب

-بررسی برخی از تحلیل گران در مورد بعد استراتژیک اقدام اخیر در هجمونی قدرتی جهان

در این قسمت سعی کردیم تا خیلی موجز به زوایای کمتر پرداخته شده جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 بپردازیم. مشخصاً درباره موارد زیر در این قسمت صحبت خواهیم کرد.
-تاریخچه شکل گیری ناتو

-بررسی برخی از تحلیل ها در مورد استراتژی سیاست خارجی آمریکا

-تفاوت و اختلاف نظر به وجودیت ناتو از دید روسیه و غرب

-بررسی برخی از تحلیل گران در مورد بعد استراتژیک اقدام اخیر در هجمونی قدرتی جهان

47 min

Top Podcasts In Education

Jordan Harbinger
Dr. Jordan B. Peterson
Ashley Corbo
Francesca Amber
Rich Roll
Kathrin Zenkina