53 episodes

سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی

سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی محسن فخاری

  • Religion & Spirituality

سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی

  تاریخ و ارزش آن در اسلام

  تاریخ و ارزش آن در اسلام

  انسان اندیشمند در برابر این جریان ثابت و علمی تاریخ باید بکوشد تا مسیر حرکت گذشته و آینده آن و قوانین علمی حاکم بر این حرکت را بشناسد.

  مرداد 1349

  • 1 hr 10 min
  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم

  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم

  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی.
  در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

  • 1 hr 11 min
  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم

  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم

  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی.
  در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

  • 1 hr 12 min
  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول

  قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول

  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی.
  در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

  • 1 hr
  پس از شهادت

  پس از شهادت

  اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم.
  آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم
  صدها سال است که مانده ایم.
  و میزاث همه این سرمایه های عزیز الهی به دست ما پلیدان زبون و زلیل افتاده است.

  • 47 min
  شهادت - قسمت دوم

  شهادت - قسمت دوم

  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

  • 53 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality