15 episodes

سخنرانی های استاد رائفی پور در آرشیو رسمی از سال ۸۸ به ترتیب آپلود خواهند شد؛ سعی ما اینکه هر یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه یک سخنرانی رو قرار بدیم.

سخنرانی استاد رائفی پور Amir reza Tavassoli

  • Religion

سخنرانی های استاد رائفی پور در آرشیو رسمی از سال ۸۸ به ترتیب آپلود خواهند شد؛ سعی ما اینکه هر یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه یک سخنرانی رو قرار بدیم.

  زیر چتر شیطان_جلسه اول

  زیر چتر شیطان_جلسه اول

  موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 1)
  تاریخ : 1389.7.25
  مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

  • 1 hr 17 min
  نقد فیلم ۲۰۱۲

  نقد فیلم ۲۰۱۲

  موضوع : نقد فیلم 2012
  تاریخ : 1389
  مکان : #تهران

  • 2 hr 19 min
  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه چهارم

  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه چهارم

  موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه4)
  تاریخ : 1388.8.20
  مکان : #نیشابور

  • 1 hr 46 min
  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه سوم

  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه سوم

  موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه3)
  تاریخ : 1388.8.19
  مکان : #نیشابور

  • 1 hr 20 min
  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه دوم

  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه دوم

  دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور

  موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه2)
  تاریخ : 1388.8.18
  مکان : #نیشابور

  • 1 hr 20 min
  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه اول

  دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه اول

  موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه1)
  تاریخ : 1388.8.17
  مکان : #نیشابور

  • 1 hr 16 min

Top Podcasts In Religion