40 episodes

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی/اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha رویا و فرهاد

  • Society & Culture
  • 4.4 • 76 Ratings

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی/اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

  قسمت سی‌ ویکم: یه دل میگه برم، برم...

  قسمت سی‌ ویکم: یه دل میگه برم، برم...

  در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد مهاجرت، دلایل آن،عوامل و شرایط منجر به آن می پردازیم.
  اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020

  موسیقی‌ میانی
  قطعه‌ی ”شنا کن” کاری از گروه جالبوت، شعری از محمود طلوعی و موسیقی و صدای محمدعلی ذاکری قشمی
  موسیقی‌ پایانی
  قطعه‌ی ”کوچ بنفشه‌ها” از فرهاد مهراد و با شعری از شفیعی کدکنی


  موسیقی آغاز
  The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)
  Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.
  موسیقی میانی
  For Those Who Were Seen Dancing by Dee Zee
  Dancing by Dee Zee is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


  تماس با ما
  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  https://t.me/harf2020
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  منابع
  ” مهاجران ، پناهجویان ، پناهندگان و مهاجران: تفاوت چیست؟” از وبسایت رسکیو دات ارگ.
  https://tinyurl.com/ec3yscfv
  ” کوچ نشینی!” از وبسایت بریتانیکا.
  https://tinyurl.com/2mr7wpz7
  ”تفاوت بین یکجانشینی و کوچ‌نشینی!” از وبسایت دیفرنس بتوین نت.
  https://tinyurl.com/2za5npcc
  ”یک‌جا نشینی: استقرار بزرگ!” از وبسایت وای تراول.
  https://tinyurl.com/6bpv63bf
  ”چه زمانی انسانها مستقر شدند؟ موش خانگی ممکن است پاسخ دهد!” نوشته‌ی مایکل پرایس.
  https://tinyurl.com/3jz9xadw
  ”مهاجرت های گسترده در تاریخ جهان!”نوشته‌ی یوآن ملینرو گربیو.
  https://tinyurl.com/563rx5bm
  ”مهاجرتهای انسانی!” از وبسایت بریتانیکا.
  https://tinyurl.com/6md4rrua
  ”هشت مورد از بزرگترین مهاجرت های تاریخ!” از وبسایت اولکیشن.
  https://tinyurl.com/48h86svz
  ”نگاه آماری به پدیده مهاجرت در ایران!” از وبسایت رادیو فردا.
  https://tinyurl.com/3jdjz6n7
  ”پنج موج مهاجرت از ایران در دوران جمهوری اسلامی!” از وبسایت ایندیپندنت فارسی.
  https://tinyurl.com/4xj5ty66
  ”جایگاه طبیعت: چگونه انسان های مدرن در 99 درصد از تاریخ ما به عنوان عشایر زندگی میکردند!” از وبسایت ایندیپندنت.
  https://tinyurl.com/nuvdz7rw
  ”مهاجرت بزرگ بشر!” نوشته‌ی گوی گاگیلوتا.
  https://tinyurl.com/hadzmvf4
  ”یک نظریه درباره‌ی مهاجرت!” نوشته‌ی اورت اس لی.
  https://tinyurl.com/j2z989aa
  ”چهار نظریه عمومی مهاجرت!” از وبسایت یورآرتیکل لیبراری.
  https://tinyurl.com/dr3y5tek
  ”عوامل کشش و فشار مهاجرت: مطالعه موردی در شهرها” نوشته‌ی کیانگ کیانگ تت.
  https://tinyurl.com/jkkrj3wk
  ”عوامل فشار و کشش!” از وبسایت هریتیج.
  https://tinyurl.com/3dk4mcnx

  • 2 hr 11 min
  قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...

  قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...

  در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ظرفیتهای شخصیتی متفاوت انسانها در استمرار و تداوم و یا رها کردن و بریدن در موقعیتهای مختلف زندگی می پردازیم.
  اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020
  موسیقی‌های میانی
  قطعه‌ی "یه چیزی بده به من" از آلبوم "نمیشنوم صداتو" کاری از گروه بی‌باند.

  موسیقی آغاز و پایان
  The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)
  Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

  تماس با ما
  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  https://t.me/harf2020
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  منابع
  "تئوری تاب آوری (راهنمای کامل)!".از وبسایت اپتیمیست مایند.
  https://tinyurl.com/3yh9nxr8
  "چرا ما مشکل تاب آوری داریم؟" نوشته‌ی رودریک یاپ.
  https://tinyurl.com/w2yus5e6
  "انواع تاب‌آوری!" از وبسایت اپن پیج وب.
  https://tinyurl.com/jxaxj3d
  "مهارت های تاب آوری ، عوامل و استراتژی های فرد تاب آور!" نوشته‌ی لسلی ریوپل.
  https://tinyurl.com/wp2hhasz
  "هنر ترک: چه زمانی و چگونه می توان رها کرد؟" نوشته‌ی رابرت تیبی.
  https://tinyurl.com/4rdkaed2
  "هنر ترک!"نوشته‌ی آشگر بروهن.
  https://tinyurl.com/hmdyumjy
  "هنر گمشده‌ی ترک کردن!" نوشته‌ی مایک فیشبین.
  https://tinyurl.com/j77ca9sx
  "تسلیم شدن گزینه نیست! چگونه تسلیم نشویم و انگیزه خود را حفظ کنیم!" نوشته‌ی لیون هو.
  https://tinyurl.com/crvkwfpn
  "هنر تسلیم شدن!" نوشته‌ی راج راقوناتان.
  https://tinyurl.com/4py8ch7n
  "چگونه "تسوگیری بازماندگی" می تواند باعث اشتباه شما شود!" از وبسایت بی‌بی‌سی.
  https://tinyurl.com/4mjtp5eh
  "محققان دانش پشت پروسه‌ی رهاکردن را فهمیدند!" از وبسایت یورکالرت.
  https://tinyurl.com/2zpp4pt4
  "طرف تاریک تاب آوری!" نوشته‌ی توماس چامرو و درک لوسک.
  https://tinyurl.com/3xzc9c3j
  "آیا شما زود تسلیم میشوید؟ مطالعات نشان می دهد که چگونه تسلیم شدن می تواند یک انتخاب انعطاف پذیر باشد." نوشته‌ی آنا رولی.
  https://tinyurl.com/3kc6xpxt
  "تاب‌آوری چیست و چرا بازگشت به عقب مهم است؟" نوشته‌ی کارتنی آکر.
  https://tinyurl.com/2ajfsh9j
  "تاب آوری عاطفی چیست و چگونه می توان آن را ساخت؟" از وبسایت پازیتیو سایکولوژی.
  https://tinyurl.com/6erz53f9
  "شکنندگی عاطفی ، رفاه را در بیماران روانپزشکی پیش بینی می کند!" نوشته‌ی پاولا گرمیکنی.
  https://tinyurl.com/2f77a3zh
  "کشف شکنندگی عاطفی ، خود ایده آل و کاذب نفسانی!" نوشته‌ی جنی استار.
  https://tinyurl.com/hbvnzbdp
  "شکنندگی عاطفی: کلیدهای درک و تقویت "من"!" از وبسایت استیمیت.
  https://tinyurl.com/29uj9fpd
  "چه چیزی ما را مقاوم می کند؟!" نوشته‌ی

  • 1 hr 47 min
  قسمت بیست و نهم: رنگین کمان

  قسمت بیست و نهم: رنگین کمان

  در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد گوناگونی گرایش‌های جنسی،جنسیت،و سکشوالیتی و تاریخچه‌ی آن میپردازیم.
  اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020
  صدای استفاده شده
  صحبت‌های آزیتا ساعیان در برنامه‌ی تلویزیونی دنیای عشق

  موسیقی‌های میانی
  قطعه‌ی "کوههای بلند" از آلبوم "برای زندگی" کاری از گروه ماینس وان

  موسیقی آغاز و پایان
  The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)
  Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

  تماس با ما
  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  https://t.me/harf2020
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  منابع
  "تفاوت بین جنس، جنسیت و گرایش جنسی چیست؟!".از وبسایت اکورد الینس.
  https://tinyurl.com/bftp5ma8
  "جنس، جنسیت و گرایش جنسی!" از وبسایت بی‌سی کمپس.
  https://tinyurl.com/ch5xkwex
  "در اینجا لیست بزرگی از جنسیت ها در سال 2021 وجود دارد!" نوشته‌ی استفانی بارنس.
  https://tinyurl.com/u22rtwc
  "11 نوع جنسیت و معانی آنها" انوشته‌ی ژولین کپلان.
  https://tinyurl.com/94hysy2z
  "الفبای ال جی بی تی کیو؟!" از وبسایت نیویورک‌تایمز.
  https://tinyurl.com/csr9pups
  "همجنسخواهی!"از وبسایت استنفورد انکلوپدیا آو فیلاسفی.
  https://tinyurl.com/46vh3w8t
  "تاریخچه جنبشهای اجتماعی لزبین ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان و ترنسجندرها!" نوشته‌ی بونی موریس.
  https://tinyurl.com/v6wwk8ab
  "آیا حیوانات همجنسگرایی وجود دارد؟!" از وبسایت بی‌بی‌سی.
  https://tinyurl.com/naweetnn
  "دانشمندان سیر تکامل همجنس گرایی حیوانات را کشف می کنند!" نوشته‌ی یوانیتا باواگن.
  https://tinyurl.com/j6nn2ps
  "معمای تکاملی همجنس گرایی!" نوشته‌ی ویلیام کرمر.
  https://tinyurl.com/b3jrtaw7
  "همجنسگرایی ممکن است به دلایل اجتماعی و نه جنسی تحول یافته باشد!" از وبسایت دکانورسیشن.
  https://tinyurl.com/5zxba485
  "چگونه انتخاب جنسی ظهور همجنسگرایی را تقویت می کند!" نوشته‌ی ژان فارل.
  https://tinyurl.com/s6u32yzx
  "تنفر از همجنس گرایان: یک بررسی کلی علمی!" نوشته‌ی گریگوری هرک.
  https://tinyurl.com/nh9h6eps
  "هموفوبیا چیست؟" نوشته‌ی ارلین کونیک.
  https://tinyurl.com/8wxdk7r7
  "ال جی بی تی!" از وبسایت ویکی‌پدیا.
  https://tinyurl.com/5dsya5xp

  • 1 hr 58 min
  قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!

  قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!

  قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!
  در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد هنر معمولی بودن و تمایل رو به گسترش انسانها به متفاوت بودن میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020

  موسیقی‌ میانی
  قطعه‌ی "وقتی که..." از گروه آبجیز، از آلبوم " کاملا آواره"
  موسیقی‌ پایانی
  قطعه‌ی "آدم معمولی" از گروه کیوسک، از آلبوم "آدم معمولی"

  موسیقی آغاز
  The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)
  Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.


  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  منابع
  "هفت عادت افراد بسیار موفق، از مردی که پنج سال وقت صرف مطالعه آنها کرد!".نوشته‌ی مارگریت وارد.
  https://tinyurl.com/p7kxuy
  "به همین دلیل است که افراد پرکار وپربار همیشه زود بیدار می شوند!" نوشته‌ی سیارا کونلن.
  https://tinyurl.com/39ctdb23
  "چرا ساعت 4 صبح پربازده ترین ساعت است؟" از وبسایت وال‌استریت ژورنال.
  https://tinyurl.com/37d35a7b
  "زود بیدار شدن خوب است یا بد؟" نوشته‌ی برایان لوفکین.
  https://tinyurl.com/4u6497ez
  "سحرخیزی شما را موفق تر نمی کند، اما این پنج چیز رمز موفقیت است!" نوشته‌ی گری برنیسون.
  https://tinyurl.com/4yhvejr3
  "چرا نباید سعی کنید سحرخیز باشید!"نوشته‌ی آماندا راجری.
  https://tinyurl.com/52wddsfd
  "تحقیق: احساس شما درمورد فردگرایی تحت تأثیر طبقه اجتماعی شماست!" نوشته‌ی نیکول استفنز و سارا تاونسند.
  https://tinyurl.com/4dta34k8
  "با ریتم شبانه روزی خود در ارتباط باشید!" نوشته‌ی نها پاتهاک.
  https://tinyurl.com/4xn64jcd
  "اعتیاد به کار بیشتر یک راه حل برای شکست است تا موفقیت!" نوشته‌ی ربکا منا.
  https://tinyurl.com/afzprjjd
  "نفس راحتی بکشید. مشکلی نیست که عادی باشید!" نوشته‌ی اما مهربانپور.
  https://tinyurl.com/y6rkebem
  "رویای آمریکایی!" نوشته‌ی آدام براون.
  https://tinyurl.com/2wreknev
  "معنی موفقیت و چگونگی تعریف موفقیت در زندگی!" نوشته‌ی ایوژن آدو-ووشو.
  https://tinyurl.com/yp9mr946
  "مقیاس رضایت از زندگی!" نوشته‌ی اد داینر و دیگران.
  https://tinyurl.com/6vmpm469
  "آیا ادعاهای روان‌شناسی مثبت‌گرا واقعاً علمی است؟" نوشته‌ی جوزف اسمیت.
  https://tinyurl.com/3we8k3ww
  "موفقیت!" از وبسایت اتیم‌آنلاین.
  https://tinyurl.com/bmnup9au
  " نظریه رضایت از زندگی و چهار عامل موثر!" نوشته‌ی کورتنی آکرمن.
  https://tinyurl.com/wtjw8wr6
  "هنر معمولی بودن!" از وبسایت ویرگول.
  https://tinyurl.com/4j3y42xk
  "غلبه بر نیاز به استثنایی بودن!" از وبسایت اسکول آف لایف.
  https://tinyurl.com/fe6dzhm
  "در دفاع از "م

  • 1 hr 36 min
  قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده

  قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده

  در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ریشه‌های پیدایش سنت، تفاوت سنت با فرهنگ، و ظهور مدرنیته میپردازیم.
  اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020

  موسیقی‌های میانی
  قطعه‌ی فولکلوریک "سال‌بد!" با اجرای خاطره حکیمی.
  قطعه‌ی "سنت" از آلبوم بالانس کاری از گروه اتاق و بامداد افشار و ترانه‌ای از بهمن بختیاری.


  موسیقی آغاز و پایان
  The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)
  Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

  تماس با ما
  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  https://t.me/harf2020
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  منابع
  "فرهنگ و علوم شناختی!".از وبسایت استنفورد انکلوپدیا.
  https://tinyurl.com/4ffv5j84
  "دموکراسی در یک جامعه سنتی: دو فرضیه در مورد نقش!" نوشته‌ی دانیل هیوگز
  https://tinyurl.com/a8r8uvxx
  "تفاوت مدرنیته و مدرنیزاسیون و مدرنیسم!" نوشته‌ی سپهر سمیعی.
  https://tinyurl.com/47vuekyb
  "مقایسه تعریف سنت از دیدگاه گیدنز و سایر جامعه شناسان" از وبلاگ کارنوشت.
  https://tinyurl.com/2e5mstka
  "آيا سنت و مدرنيته در تعارض ماهوي است؟!" نوشته‌ی محمدحسن صادقپور.
  https://tinyurl.com/yy9hv4r2
  "جامعه مدرن نتيجه خوداندیشی و خودمختاری انسان است!"سخنرانی رامین جهانبگلو.
  https://tinyurl.com/47vyrtuy
  "ایران و موج اول مدرنیته!" نوشته‌ی آیت قنبری.
  https://tinyurl.com/ct22b7zw
  "مدرنیته در ایران: پروژۀ ناتمام در ساحت درک فلسفی و ساحت تحقق!" مصاحبه‌ی موسی اکبری.
  https://tinyurl.com/4bs4uars
  "تفاوت فرهنگ و سنت!" از وبسایت پریمپتایو لاو.
  https://tinyurl.com/6jr8v2ar
  "چرا سنت ها ارزش نگهداری دارند!" از وبسایت ردتری سایکل.
  https://tinyurl.com/cfbpa6hx
  "هشت دلیل اهمیت سنت ها!" نوشته‌ی کریستین گری.
  https://tinyurl.com/w4d8f7t5
  قوی ترین شواهد از فرهنگ حیوانات در میمون ها و نهنگ ها دیده می شود!" نوشته‌ی مایکل باتلر.
  https://tinyurl.com/4ddhntyt
  "در واقع چه تغییراتی در فرهنگ ایجاد می شود؟" از وبسایت پالومر.
  https://tinyurl.com/aen67a3r
  "فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن: سقوط انسان از فضیلت!" نوشته‌ی استنلی نیک.
  https://tinyurl.com/sufkx6bh
  "تکامل فرهنگی اجتماعی گونه های ما!" نوشته‌ی یورگن کلور.
  https://tinyurl.com/tacfkvr7
  "تفاوت فرهنگ و سنت!" از وبسایت پریمپتایو لاو.
  https://tinyurl.com/6jr8v2ar
  "هفت ویژگی اصلی یک جامعه سنتی!" نوشته‌ی سونال گاتا.
  https://tinyurl.com/cfbpa6hx

  • 1 hr 48 min
  حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

  حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.
  اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰ مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.
  در این اپیزود
  پیامی در مورد اپیزود چهارم "مرز قانون‌های بی قانون" میشنویم.
  مریم در مورد کلیشه‌های جنسیتی در رابطه صحبت میکند.
  پیامی در مورد هنر معمولی بودن میشنویم.

  ارسال فایل صوتی در تلگرام:
  https://t.me/harf2020

  موسیقی
  Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)
  Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

  Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com
  Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast
  Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast
  Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

  • 28 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
76 Ratings

76 Ratings

Neda.1233aaa ,

قسمت ۲۵

خیلی خوب بود، همه چی جدا ولی ته صدای رویا جان این سری میلرزید! و برا من خیلی جالب نبود.. 🤦‍♀️

gachrmoon ,

فوق العاده اید

چققققددد خوب و مفید بود 🥺🥰چرا من زودتر گوش ندادم ؟ واقعا ممنونم ازتون شما بی نظیرید🌹 امیدوارم پادکستو قطع نکنید

maedee__ ,

عالی

من واقعا پادکست هاتونو و موضوعاتتونو دوست دارم به نظر من همه چیز خوبه مرسی

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To