21 min

شماره ۴۲.۵ | از عرش تا فرش - ‪۲‬ MadBoys - پادکست مدبویز

    • Marketing

این داستان سقوط یه آدم و یه تیمه که هیچ کس دوست‌شان ندارداین یک اپیزود ویژه است؛ تصحیحی بر اپیزودی که ۱.۵ سال پیش در پشتیبانی از تیم ملی منتشر کردیم. تیم کنونی تو قطر، هیچ شباهتی به یه تیم ملی نداره، و ما توی این اپیزود ویژه، اون اپیزود قدیمی را به بایگانی می‌سپردیم.براتون داستان سقوط این تیم و آدم‌هاش رو می‌گیم؛ این که چگونه کنار مردم نبودن، شما رو از اوج عزت به حضیص ذلت رسوند.سی آبان ۱۴۰۱گوینده: مجتبی حصامینویسنده: ساسان آقاییتقدیم شماره ۴۲.۵ به؛ مردم مهابادصداها و آهنگ‌های مورد استفاده در این اپیزود:۱: گزارش پیمان یوسفی در بازی ایران و عراق۲: سخنرانی نلسون ماندلا در آزادی پس از ۲۰ سال زندان۳: سرود انقلابی زن، زندگی، آزادی، کار گروهی از جوانان ناشناس

این داستان سقوط یه آدم و یه تیمه که هیچ کس دوست‌شان ندارداین یک اپیزود ویژه است؛ تصحیحی بر اپیزودی که ۱.۵ سال پیش در پشتیبانی از تیم ملی منتشر کردیم. تیم کنونی تو قطر، هیچ شباهتی به یه تیم ملی نداره، و ما توی این اپیزود ویژه، اون اپیزود قدیمی را به بایگانی می‌سپردیم.براتون داستان سقوط این تیم و آدم‌هاش رو می‌گیم؛ این که چگونه کنار مردم نبودن، شما رو از اوج عزت به حضیص ذلت رسوند.سی آبان ۱۴۰۱گوینده: مجتبی حصامینویسنده: ساسان آقاییتقدیم شماره ۴۲.۵ به؛ مردم مهابادصداها و آهنگ‌های مورد استفاده در این اپیزود:۱: گزارش پیمان یوسفی در بازی ایران و عراق۲: سخنرانی نلسون ماندلا در آزادی پس از ۲۰ سال زندان۳: سرود انقلابی زن، زندگی، آزادی، کار گروهی از جوانان ناشناس

21 min