29 min

قسمت شصت و سوم - ادامه معرفی آواز دشت‪ی‬ پادکست چهارگاه

    • Music

در این قسمت به معرفی آواز دشتی ادامه می دهیم و به تصنیف های «گریه مستی» ساخته عارف قزوینی و «چشم نرگس» با صدای استاد شجریان گوش می سپاریم.


حامی پادکست چهارگاه باشید :
https://hamibash.com/4gah.podcast

در این قسمت به معرفی آواز دشتی ادامه می دهیم و به تصنیف های «گریه مستی» ساخته عارف قزوینی و «چشم نرگس» با صدای استاد شجریان گوش می سپاریم.


حامی پادکست چهارگاه باشید :
https://hamibash.com/4gah.podcast

29 min

Top Podcasts In Music