31 min

قسمت صد و دوم / دستگاه همایون (گوشه‌های دناسری، چهارگاه و ...‪)‬ پادکست چهارگاه

    • Music

همراهان گرامی پادکست چهارگاه، ما در ادامه معرفی دستگاه همایون در این قسمت این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

- معرفی و اجرای گوشه های دناسری ، رنگ فرح ، چهارگاه ، شوشتری منصوری ، سپهر ، زنگوله و مویه بختیاری
با ساز سه تار توسط صابر نظرگاهی

- برنامه گلهای تازه شماره ۱۵۱ با همکاری استادان حسن کسایی ، محمدرضا شجریان ، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگفر.
در این برنامه ابتدا پیش درآمد و چهارمضراب شوشتری اجرا می شود و در ادامه ساز و آواز خواهیم شنید در گوشه های شوشتری و شوشتری منصوری بر روی ابیاتی از فروغی بسطامی و در انتها رنگ زیبای شوشتری اجرا خواهد شد.

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی

⭕️حامی پادکست چهارگاه باشید:
https://hamibash.com/4gah.podcast

همراهان گرامی پادکست چهارگاه، ما در ادامه معرفی دستگاه همایون در این قسمت این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

- معرفی و اجرای گوشه های دناسری ، رنگ فرح ، چهارگاه ، شوشتری منصوری ، سپهر ، زنگوله و مویه بختیاری
با ساز سه تار توسط صابر نظرگاهی

- برنامه گلهای تازه شماره ۱۵۱ با همکاری استادان حسن کسایی ، محمدرضا شجریان ، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگفر.
در این برنامه ابتدا پیش درآمد و چهارمضراب شوشتری اجرا می شود و در ادامه ساز و آواز خواهیم شنید در گوشه های شوشتری و شوشتری منصوری بر روی ابیاتی از فروغی بسطامی و در انتها رنگ زیبای شوشتری اجرا خواهد شد.

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی

⭕️حامی پادکست چهارگاه باشید:
https://hamibash.com/4gah.podcast

31 min

Top Podcasts In Music

The Joe Budden Network
The Black Effect and iHeartPodcasts
REVOLT
Double Elvis | Amazon Music
Barstool Sports
No Jumper