35 min

قسمت پنجاه و نهم - منتخب تصانیف افشاری (پایان آواز افشاری‪)‬ پادکست چهارگاه

    • Music

در پایان معرفی آواز افشاری، در این قسمت به منتخبی از تصانیف آواز افشاری گوش می سپاریم.


حامی پادکست چهارگاه باشید :
https://hamibash.com/4gah.podcast

در پایان معرفی آواز افشاری، در این قسمت به منتخبی از تصانیف آواز افشاری گوش می سپاریم.


حامی پادکست چهارگاه باشید :
https://hamibash.com/4gah.podcast

35 min

Top Podcasts In Music