25 min

قسمت یازدهم : داستان خسرو و شیرین Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

    • Arts

.در این قسمت همچنان از خسرو نیاز و از شیرین ناز

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

.در این قسمت همچنان از خسرو نیاز و از شیرین ناز

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

25 min

Top Podcasts In Arts