1 hr 10 min

قسمت 16 - قصری روی چهار چرخ - رولزروی‪س‬ 4charkh | چارچرخ

    • Automotive

ماجرای یکی از لوکس ترین و گران ترین برندهای خودروسازی، نماد بریتانیا، رولزرویس

اینستاگرام چارچرخ

توئیتر چارچرخ

تلگرام چارچرخ

حامی مالی این قسمت چارچرخ شما هستید. از طریق سایت حامی باش می توانید از انتشار پادکست چارچرخ حمایت کنید

ماجرای یکی از لوکس ترین و گران ترین برندهای خودروسازی، نماد بریتانیا، رولزرویس

اینستاگرام چارچرخ

توئیتر چارچرخ

تلگرام چارچرخ

حامی مالی این قسمت چارچرخ شما هستید. از طریق سایت حامی باش می توانید از انتشار پادکست چارچرخ حمایت کنید

1 hr 10 min